Curiozităţi despre ape:
Cea mai mare cascadă naturală - Angel/Venezuela/979 m înălţime

external image Angel.jpg

Cea mai mare cascadă artificială - Marmore/Italia/165 m

external image terni%2Bcascada%2B2.JPG

Cel mai lung fluviu - Nil/Egipt/6.650 km lungime

external image 300px-Egypt_Nil.jpg

Cel mai adânc fluviu - Yiangtze/China/150 m

external image 20120907-yangtze-03.jpg?width=640

Cel mai mare lac -Baikal/Rusia/23.000 km3 de apă dulce

external image Bankoboev.Ru_prozrachnaya_glad_na_ozero_baikal.jpg

Oraşe şi ape:
New-York - Râul Hudson

external image raul_hudson.jpg

Chicago - lacul Michingam şi râul Chicago

external image 250px-Milwaukee_skyline.jpg

Londra(8 milioane locuitori)- râul Tamisa
Paris - râul Sena
Moscova - râul Moskva
Tokio(12 milioane locuitori)-râul Sumida
Santiago( Rep.Chile)- râul Mapochio
Bangkok -Chao Praya
Shanghai- râul Huangpu
Melbourne( Australia)- râul Yara


Ce este dezvoltarea durabila?

Curs 2Este important să investeşti în mediu - investeşti în viitorul copiilor !

Luptă împotriva discriminării – promovează egalitatea de şanse a tuturor !

Să îmbunatăţim managementul şi să evitam supraexploatarea resurselor naturale pentru a realiza o dezvoltare durabilă!­

external image placeholder?w=200&h=50Dezvoltarea durabila a fost definita initial in 1987 in Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare a ONU, cunoscut sub numele de Raportul Brundtland:

"Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabila - de a garanta satisfacerea necesitatilor actuale fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati";


- Dezvoltarea durabila imbunatateste calitatea vietii oamenilor, in limitele functionarii sistemelor de mentinere a vietii de pe planeta;external image placeholder?w=200&h=50Dezvoltarea durabila este mai mult un proces de schimbare decat un scop in sine; ea poate introduce noi viziuni asupra oraselor si satelor noastre, dar trebuie sa porneasca de la interesele comunitatii locale.

Problema-cheie a dezvoltarii durabile este opozitia intre nevoile in crestere ale populatiei si limitele impuse de resursele planetei precum si degradarea continua a mediului.
AGENDA 21-

Societatea civilă, prin latura sa culturală trebuie să determine dezvoltarea capacităţilor omului de a dobândi principii etice şi de a depăşi frontierele actuale ale cunoaşterii.
Esenţa dezvoltării durabile este reprezentată de integrarea armonioasă a dezvoltării economice, a guvernării responsabile, a asigurarii coeziunii sociale şi a comuniunii om-natură, aceste aspecte fiind relevate de principiile dezvoltării durabile aşa cum au fost ele formulate în cadrul Agendei 21 a Conferinţei ONU pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio (1992):

1.Oamenii trebuie să se afle în centrul tuturor iniţiativelor de dezvoltare.

2.Căutarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor să se facă printr-o abordare holistică, făcând apel la ştiinţă şi tehnologie.

3.Încurajarea comunităţilor umane de a-şi recunoaşte valorile culturale, morale şi spirituale.


4.Capacitatea comunităţilor de auto-determinare prin respectarea drepturilor la propria dezvoltare.

5.Suveranitatea naţională presupune asigurarea securităţii oamenilor şi a caltăţii mediului.

6.Egalitatea dintre sexe.

7.Pacea, ordinea şi unitatea naţională.

8.Justiţa socială, echitatea spaţială, intra- şi integeneraţională care să asigure distribuţia echitabilă a resurselor şi oferirea de oportunităţi egale pentru membrii societăţii

9.Participarea democratică la luarea deciziilor.

10.Viabilitatea instituţională care să asigure convergenţa de interese a diferitelor grupuri.

11.Dezvoltarea economică viabilă, bazată pe echitate între comunităţi, vărste, clase sociale, grupuri etnice, zone geografice, generaţii, etc.

12.Distribuţia populaţiei umane, astfel încât să nu depăşească
capacitatea de suport a mediului.

13.Sănătatea ecologică prin recunoaşterea naturii ca o moştenire comună pentru generaţiile viitoare.


14.Echitatea între zone biogeografice în managementul resurselor naturale.

15.Cooperarea globală a naţiunilor de pe Terra.

Pentru a îndeplini acest deziderat este necesară urmarea unor strategii precise, din punct de vedere economic, politic, cultural, tehnologic, ştiinţific, ecologic, social, instituţional.Conceptul de dezvoltare durabila globala


Scopul general al dezvoltarii globale consta in imbunatatirea vietii omenesti si in asigurarea conditiilor necesare pentru ca oamenii sa se poata realiza la intregul lor potential.

Exista in prezent un consens general asupra faptului ca atingerea acestui scop global necesita realizarea urmatoarelor patru obiective:

  1. o dezvoltare economica sanatoasa, bazata pe transformari structurale;
  2. distribuirea la nivelul intregii populatii a beneficiilor dezvoltarii economice;
  3. realizarea unei guvernari eficiente, adica dezvoltarea unui sistem politic care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor oamenilor;
  4. implementarea unei politici economice consistenta cu apararea mediului inconjurator.

Transformarea structurala este procesul de deplasare a alocarii resurselor catre sistemele cu productivitate ridicata astfel incât economia sa poata sustine un standard de viata mai ridicat pentru intreaga populatie.

Guvernarea eficienta consta in activitate administrativa competenta, in garantarea respectarii legilor si in asigurarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public.

Stiinta ca suport al dezvoltarii durabile


Activitatea oamenilor de stiinta conduce la intelegerea din ce in ce mai aprofundata a unor fenomene cum sunt: schimbarile climatice, accelerarea ritmului de consumare a resurselor, trendurile demografice, degradarea mediului inconjurator etc. În elaborarea strategiilor de dezvoltare de lunga durata este absolut necesara luarea in considerare a fenomenelor de tipul celor enumerate.

Stiinta trebuie sa aiba un rol din ce in ce mai important in asigurarea dezvoltarii durabile prin cresterea eficientei utilizarii resurselor, prin dezvoltarea unor noi tehnologii, ecologice, de productivitate ridicata si cu consumuri materiale si energetice reduse, prin identificare unor noi resurse etc.Concluzie…….

In conformitate cu concluziile si recomandarile Conferintei Internationale privind Agenda Stiintei pentru Mediu si Dezvoltare (ASCEND 21) principalele directii de actiune sunt:

  1. Dezvoltarea bazei stiintifice a managementului durabil  1. Cresterea nivelului cunostintelor stiintifice

  1. Imbunatatirea calitatii evaluarilor stiintifice pe termen lung  1. Dezvoltarea capacitatii si capabilitatii stiintifice


Apa
Argument
"Putem oare avea încredere că vor exista suficienţi oameni care să reuşească să salveze lumea modernă suficient de repede? Această întrebare apare frecvent, iar răspunsurile pot fi amăgitoare. Un 'da' poate duce la egoism, un 'nu', la disperare. Este necesar să evităm aceste probleme şi să ne apucăm de treabă."

Pentru a accentua importanţa menţinerii şi ȋmbunătăţirii relaţiei OM - NATURĂ, Naţiunile Unite au declarat ca deceniul 2005 - 2014 să fie un deceniu al "EDUCAŢIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ". Ȋn acest context, educaţia pentru dezvoltare durabilă aduce ȋn acelaşi timp o nouă motivare a actului educaţional, dȃnd posibilitate "actorilor" implicați ȋn actele educaționale să participe creativ la găsirea variantelor şi evaluarea alternativelor pentru un viitor sustenabil.


Competenţe generale
►Stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi valorizarea acesteia în formarea unor
convingeri şi competenţe ecologice adecvate pentru antrenarea elevilor în activităţi de
ocrotire a mediului înconjurător;
► Utilizarea cunoştinţelor însuşite în sensul păstrării sănătăţii individuale şi colective.
►realizarea competenţelor implicate în formarea de capacităţi şi atitudini (capacităţi cognitive, de comunicare, de echilibru personal şi afectiv, de acţiune şi inserţie socială);
► Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie ştiinţifică;
►aplicarea cunoştinţelor însuşite în rezolvarea unor situaţii-problemă şi luarea unor decizii;
►Capacitatea de a identifica si evalua sursele si gradul de poluare a factorilor de mediu (aer, sol, apa);
►Capacitatea de a sintetiza si interpreta un set de informatii, de a formula si de a evalua concluzii

Obiective educaţionale
1. Să analizeze relaţiile dintre om şi natură din perspectivă integrată, evidenţiind rolul managementului resurselor naturale şi importanţa biodiversităţii
2. Să interpreteze efectele relaţiilor interumane cu impact asupra mediului
3. Să identifice problemele de mediu la nivel local şi regional
4. Să analizeze factorii cu potenţial de poluare şi să găsească soluţii de reducere a acestora
5. Să participe activ la activităţile de promovare a informaţiilor referitoare la protecţia mediului
6. Să coopereze responsabil în cadrul activităţilor practice
7. Să îşi asume responsabil contribuţia în relaţiile etice, inclusiv a problemelor de echitate, solidaritate şi interdependenţă în cadrul generaţiei prezente
8. Să valorizeze pro-activ diversitatea culturală, responsabilitatea civică, protecţia mediului, modelele de producţie şi consum
9. Să se implice activ în promovarea şi valorizarea activităţilor de educaţie non-formale pentru dezvoltare durabilă
10. Să identifice soluţii care pot determina rezolvarea principalelor probleme actuale: sărăcia, democraţia şi guvernarea, justiţia, securitatea, drepturile omului, sănătatea, responsabilitatea civică.
11. Să transpună în practică exemple de bună-practică din perspectiva relaţiilor interumane.
12. Să-şi dezvolte potenţialul creator, fundamentat pe cunoaştere, respect, atitudine civică şi responsabilitate socială


Principiile dezvoltarii durabile

Dezvoltarea durabila inseamna mai mult decat o definitie. Declaratia de la Rio pune in evidenta 18 principii pentru dezvoltarea durabila:

1. Oamenii au dreptul la o viata sanatoasa si prospera in armonie cu mediul inconjurator

2. Dezvoltarea de azi nu trebuie sa submineze necesitatile de dezvoltare si de mediu ale generatiilor viitoare

3. Natiunile au dreptul suveran de a-si exploata resursele, dar fara a cauza distrugeri in afara granitelor lor.

4. Natiunile trebuie sa propuna legi internationale care sa acorde compensatii pentru daunele cauzate in afara granitelor tarii lor.

5. Natiunile trebui sa protejeze mediul. Atunci cand exista riscul de daune majore, ireversibile, nesiguranta stiintifica nu trebuie pusa mai presus de masurile clare de prevenire a degradarii mediului.

6. Pentru a obtine o dezvoltare durabila, protectia mediului trebuie sa devina parte integranta a procesului de dezvoltare. Reducerea saraciei si disparitia diferentelor economice intre diverse arti al lumii sunt esentiale pentru realizarea dezvoltarii durabile.

7. Natiunile trebuie sa coopereze pentru conservarea si protejarea ecosistemului Pamantului.

8. Natiunile ar trebuie sa reduca si sa elimine modelele nesustenabile de productie si consum si sa implementeze politici demografice potrivite.

9. Problemele de mediu sunt mai bine rezolvate cu participarea tuturor cetatenilor. Natiunile ar trebui sa faciliteze si sa incurajeze participarea cetatenilor la rezolvarea problemeor de mediu, de aceea informatiile despre mediu trebuie facute accesibile publicului larg

10. Natiunile trebuie sa aproble legi care sa protejeze mediul, sa apere victimele poluarii si atunci cand este cazul sa impiedice actiunile asupra mediului care ar avea impact negativ ireversibil.

11. Natiunile ar trebui sa coopereze pentru crearea unui mediu economic deschis care sa asigure tuturor tarilor dezvoltarea in spiritul sustenabilitatii.

12. Populatorul trebuie sa acopere costurile pagubelor produse.

13. Natiunile trebuie sa se informeze reciproc despre dezastrele naturale sau nu ce au impact in afara granilelor.

14. Dezvoltarea durabila necesita o abordare stiintifica a problemei. Natiunile trebuie sa impartaseasca cunostintele si tehnicile inovative pentru a realiza scopul dezvoltarii durabile.

15. Pentru realizarea dezvoltarii durabile trebuie folosite resursele de creativitate, curaj si inovare ale tuturor categoriilor sociale. (implicarea deplina a femeilor in acest proces si a tinerilor). Natiunile trebuie sa recunoasca si incurajeze initiativele de dezvoltare durabila ale tuturor persoanelor ingenioase.

16. Razboiul este dusmanul dezvoltarii durabile. Natiunile trebuie sa aiba in vedere protejarea mediului in zonele de conflict, sa rezpecte legile cu privire la mediu pe timpul conflictulu armat si sa participe la recostruirea lui dupa incetare.
17. Pacea, dezvoltarea si protectia mediului sunt inseparabile.